Пречистване на химически замърсени, производствени и битови отпадъчни води. Проектиране на пречиствателни съоръжения. Доставка на комплексно оборудване и отделни съоръжения. Монтаж и въвеждане в експлоатация.

 

 

 

  

 

1574 София, бул. "Шипченски проход" 67, тел./факс  02 4626313, моб. 0887462876 

  За повече информация:  E-mail: office@presta-bg.com

 stoyanov47@mail.bg

         © Copyright SMS 2017. All rights reserved.

 

 BG TOP