Биологично пречистване

      Проектираните и изградени пречиствателни съоръжения се основават на съвременна и рационална технологична схема за пречистване на водите в еднобасейнови биореактори с циклично действие (SBR). Изградените съоръжения са компактни, заемат малка площ и дават отлични резултати, както при пречистване на битови води, така и на промишлени отпадъчни води с органични замърсявания. Някои от изградените и работещи обекти или съоръжения към тях са показани на снимковия материал.  

 Аерираща дифузионна система на ПСОВ от почивни станции в Боровец

 

Обслужваща сграда на ПСОВ от ФШИ "Крафт Фуудс - България" гр. Своге

 

 

Отделение за филтруване на утайка от ПСОВ на ФШИ "Крафт Фуудс - България" гр. Своге

Биобасеин (SBR) на ПСОВ от млекопреработващо предприятие на "Би Си Си Хандел", гр. Елена

 

 

 

1574 София, бул. "Шипченски проход" 67, тел./факс 02 4626313, моб. 0887462876 

  За повече информация:  E-mail: office@presta-bg.com

 stoyanov47@mail.bg

         © Copyright SMS 2017. All rights reserved.