Представяне на фирмата

 

    След почти петнадесет години работа в областта на пречистване на химически замърсени отпадъчни води, фирма “Преста инженеринг” ЕООД вече е утвърдена като надежден и предпочитан партньор.

    Основната дейност на фирмата е свързана с очистване на води от галванични и термични цехове, изграждане на инсталации за дълбоко пречистване на вода за специални нужди.

    При пълен инженеринг (проектиране, изработване и доставка на технологичното оборудване, монтаж и въвеждане в експлоатация) са изградени и работят пречиствателни станции за отпадъчни води на “Беласица” АД, гр. Петрич, на “ЗТА”, гр. Банско, на “Електроника” АД, гр. София, на “Подем” АД, гр. Габрово, на “Инструмент” АД, гр. Габрово, на МЗ “Динамика” АД, гр. Дряново, на “Метал” ЕАД, гр. Варна, на ВРЗ “Хан Крум”, гр. Търговище, на “ФРИГО ХМ”, гр. Сливница, “Складова техника” АД, гр. Горна Оряховица, “АРКУС” АД, гр. Лясковец.

В процес на изграждане е ПСОВ на “ТЕРЕМ” ЕАД, гр. Велико Търново.

Извършени са проектиране и доставка на пречиствателно оборудване за фирма MERRIMAC INDUSTRIES Ltd - Съединени Американски Щати.

    По-ново направление на работа във фирмата е проектирането и изграждането на пречиствателни станции с биологично пречистване на отпадъчни води.

    След спечелени конкурси фирмата е проектирала ПСОВ на гр. Велики Преслав и предстои проектиране на ПСОВ на гр. Любимец.

    По наши проекти сме изградили и пуснали в експлоатация ПСОВ на ФШИ “Крафт Фуудс - България”, гр. Своге и ПСОВ от млекопреработващо предприятие на фирма “Би Си Си Хандел” в гр. Елена. Изградена е и предстои въвеждане в експлоатация на ПСОВ от млекопреработващо предприятие на фирма “Дея” в село Опицвет.

  Март  2017 год.

                          Управител:  инж. К.Стоянов

 

 

 

1574 София, бул. "Шипченски проход" 67, тел. факс 02 4626313, моб. 0887462876  

  За повече информация:  E-mail: office@presta-bg.com

 stoyanov47@mail.bg

         © Copyright SMS 2017. All rights reserved.