Химическо пречистване

         Фирмата е специализирана в очистване на химически замърсени отпадъчни води от галванични и термични цехове, производство на печатни платки и други. В зависимост от обема и замърсяването на водите се проектират и изграждат съоръжения, подходящи за всеки конкретен случай. По-долу са показани някои от реализираните пречиствателни съоръжения, както и оборудване, произведено от фирмата за тези цели.

 

Филтър-преса към ПСОВ за отпадъчни води от галванично производство на "Беласица" АД, гр. Петрич  

 

Реагентна пречиствателна станция за отпадъчни води от термичен цех на "Инструмент" АД, гр. Габрово

  

Йонообменна инсталация към ПСОВ от галванични и термични цехове на "АРКУС" АД, гр. Лясковец

Реагентна инсталация към ПСОВ от галванични и термични цехове на "АРКУС" АД, гр. Лясковец

 

 

 

1574 София, бул. "Шипченски проход" 67, тел./факс 02 4626313, моб. 0887462876  

  За повече информация:  E-mail: office@presta-bg.com

 stoyanov47@mail.bg

         © Copyright SMS 2017. All rights reserved.