Представяне на фирмата

        След двадесет години работа в областта на пречистване на отпадъчни води и повече от тридесет и пет реализирани обекти, фирма “Преста инженеринг” ЕООД има значителен опит и може успешно да реши Вашите проблеми.

    Основната дейност на фирмата е свързана с очистване на води от галванични и термични цехове, производство на печатни платки както и изграждане на инсталации за дълбоко пречистване на вода за специални нужди.

    При пълен инженеринг (проектиране, изработване и доставка на технологично оборудване, монтаж и въвеждане в експлоатация) са изградени и работят пречиствателни станции за отпадъчни води на “ЗТА”, гр. Банско, “Беласица” АД, гр. Петрич, “Електроника” АД, гр. София, “Подем” АД, гр. Габрово, “Инструмент” АД, гр. Габрово, “ФРИГО ХМ”, гр. Сливница, МЗ “Динамика” АД, гр. Дряново, “Метал” ЕАД, гр. Варна, ВРЗ “Хан Крум”, гр. Търговище, “Складова техника” АД, гр. Горна Оряховица, “АРКУС” АД, гр. Лясковец, „ЕНТЕЛ – ТТТ” АД, гр. София, „Хром Дизайн” ЕООД, гр. София, СД „Галванопрактик”, гр. Панагюрище, „М + С Хидравлик” АД, гр. Казанлък.

    Изградена е и се въвежда в експлоатация пречиствателна станция за отпадъчните води от галваничното производство на „Монетен двор” ЕООД, гр. София.

    Изпълнен е проект и е доставено технологично оборудване за ПСОВ на “ТЕРЕМ - Ивайло” ЕООД, гр. Велико Търново.

    Проектирано е и е доставено пречиствателно оборудване за фирма MERRIMAC INDUSTRIES Ltd - Съединени Американски Щати.

     Доставени са и пуснати в експлоатация три инсталации за дълбоко пречистване на вода за фирма „Цератицит – България” АД, гр. Габрово.

    Проектирано е пречиствателно съоръжение за отпадъчните води от новия галваничен цех на фирма „Динамо” ООД, гр. Севлиево.

    Извършена е частична реконструкция и модернизация на пречиствателните станции на „ХЕС” АД, гр. Ямбол и „Спарки Елтос” ООД, гр. Ловеч.

    Другото основно направление в работата на фирмата са пречиствателните станции с биологично пречистване на отпадъчни води.

    Фирмата е проектирала ПСОВ на гр. Велики Преслав и ПСОВ за производственото предприятие на фирма „КЕНАР” ЕООД в село Опицвет.

     По наши проекти сме изградили и пуснали в експлоатация ПСОВ на: ФШИ “Крафт Фуудс - България”, гр. Своге, млекопреработващо предприятие на фирма “Би Си Си Хандел” в гр. Елена, млекопреработващо предприятие на фирма “Дея” в село Опицвет, предприятие за сладолед на „Еф Би Ти АД (Jimmys), гр. Костинброд.

     Изпълнен е проект за ПСОВ на фирма „ДИК – 2000” в село Леденик, община В. Търново.

   С изпълнителския потенциал, който притежава, фирмата се ангажира с доставката и монтажа на технологичното оборудване, управлението и въвеждането в експлоатация на проектираните от нея пречиствателни станции. Това означава, че ние поемаме пълна отговорност пред клиента за реализация на даден проект.

 

 

 

 

София, бул. "Шипченски проход" 67, тел./факс 02 4626313, моб. 0887462876  

  За повече информация:  E-mail: office@presta-bg.com

         © Copyright SMS 2005. All rights reserved.